Wykształcenie pedagogiczne:
                    - fizyka,  informatyka
Miejsce pracy:
                    - Urząd Gminy w Jarocinie

Miejsce zamieszkania:
                    - Ulanów /miasteczko o tradycjach flisackich/                                                 

       

rys2 rys3 rys4